I ENCONTRO DOS NETOS DO VÔ ERNESTO E VÓ NINA
Rio das Pedras, 20 de outubro de 1984